UR – Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnaes (2016) [FLAC 24bit/352,8kHz]

UR – Kammerkoret Aurum, Eva Holm Foosnaes (2016)
FLAC (tracks) 24-bit/352,8 kHz | Time – 44:52 minutes | 2,18 GB | Genre: Classical, Choral
Studio Master, Official Digital Download – Source: klicktrack.com | Booklet, Front Cover | © 2L, Lindberg Lyd

Ur is time. Past meets future, young forces are given the chance to carry time forward. Ur is origin. Where we recognise our roots, the past experiences that inform our perspective of the path ahead. Ur is wilderness. The scree clinging to the mountain, hard rock: impassable, majestic and of infinite beauty. Time, origin and nature are core values in “UR”. The recordings consist exclusively of commissioned works, written by composers in affiliation with the musical community in Trondheim. The composers have different backgrounds and tonal language, providing this record with a complex and complementary repertoire. Music by Odd Johan Overøye, Øyvind Johan Eiksund, Martin Eikeset Koren, Geir Døhlie Gjerdsjø and Eva Holm Foosnæs.

Ur er tiden som går. Fortid møter fremtid, unge krefter slipper til og bringer tiden videre. Ur er det opprinnelige. Der vi kjenner våre dypeste røtter, dit vi ser tilbake til for å få perspektiv på hvor vi er på vei. Ur er natur. Steinrøysa som klamrer seg oppover fjellsiden, hard og ufremkommelig, majestetisk og uendelig vakker. Tid, opprinnelse og natur er kjerneverdier i «UR». Samtlige stykker er bestillingsverk til denne utgivelsen. Komponistene har ulike bakgrunner og tonespråk, og til sammen utgjør stykkene deres et sammensatt og komplementerende repertoar. Musikk av Odd Johan Overøye, Øyvind Johan Eiksund, Martin Eikeset Koren, Geir Døhlie Gjerdsjø og Eva Holm Foosnæs.

Tracklist:
Eva Holm Foosnæs
Tre sanger til skogen
1 Villfugl 2.21
2 Skogenes sang 4.15
3 Skogsfolk 1.33
Odd Johan Overøye
4 Knølkvalen 5.05
Øyvind Johan Eiksund
5 Voggesang for ein bytting 4.59
Martin Eikeset Koren
Tre reiskapar
6 I. Sleggja 1.12
7 II. Ljåen 2.59
8 III. Sagi 1.36
Odd Johan Overøye
9 Steinbiten 4.03
Geir Døhlie Gjerdsjø
Lev vår draum
10 1 – Lev, vår draum 3.07
11 2 – Der ingen draum meir er 2.48
12 3 – Du ber vårt liv for alltid 5.08
Eva Holm Foosnæs
13 Vé no velkomne med æra 2.17
Odd Johan Overøye
14 Breiflabben 3.22

Personnel:
Kammerkoret Aurum
Eva Holm Foosnæs, conductor

Download:

mqs.link_2L129URKammerkoretAurumEvaHolmFoosns2016DXD352.824.part1.rar
mqs.link_2L129URKammerkoretAurumEvaHolmFoosns2016DXD352.824.part2.rar
mqs.link_2L129URKammerkoretAurumEvaHolmFoosns2016DXD352.824.part3.rar