LOONA – Hi High [MP4 / 1080p + 4K / WEB] [2018.08.20]

MP4 4K (Vimeo)

LNAHiHighMV.rar

MP4 1080p (Bugs)

20180820LHiHigh.rar